by suu4leaf

今日返左HKU 攞返張畢業證書。返到屋企,阿爸攞住佢好開心咁,問要唔要鑲起佢… 牙醫咩… 文學院一級榮譽又點,都唔可以好似醫學院法學院個D咁掛出黎揾食。一年派成五十個文學院一級榮譽,無意思。阿爸當年,成個文學院得三個人攞到咋… 唔怪得咁高興啦。

走個陣迎面見到Dr Smethurst。佢仲認得我喎… 不過唔知做咩怕醜o左,真係撞鬼你。下次等我有備而來再探過Dstaff 啦。

Advertisements